Egy szó mint száz:
Magyar-angol tematikus szókincstár
A koncepció
Új könyvünk tematikus szó- és kifejezésgyűjtemény (és nem matekkönyv!). Célja, hogy megbízható segítséget nyújtson a rendszerezett szókincsbővítéshez.
Gyakorló nyelvtanárok lévén gyakran tapasztalhattuk, milyen nagy segítség a tanulók számára, ha egy-egy téma szókincsét rendszerezetten, feldolgozva vehetik kézbe. Ilyen munka magyar mint idegen nyelvből eddig nem született.

Újítás
A nyelvi szintek szerinti differenciálás érdekében a legfontosabb kb. 2500 szót kiemeltük. Ezzel egyrészt kísérletet tettünk a Közös Európai Referenciakeret B1 (küszöbszintű) szókincsének meghatározására, másrészt igyekeztünk megkönnyíteni a szavak között való eligazodást. A 19 fejezet felosztásakor az ECL és az Origó nyelvvizsga témaköreit vettük alapul, s a témákat helyenként kiegészítettük.

Kinek szól a könyv?
Természetesen mindenkinek! Pontosabban mindazoknak, akik magyar nyelvű érettségit vagy magyar nyelvvizsgát kívánnak tenni, vagy "egyszerűen csak" rendszerezett módon kívánják bővíteni szókincsüket. Sőt: azok is haszonnal forgathatják, akik angol nyelvvizsgát kívánnak tenni. A könyv kezdőtől a haladó szintig, önálló tanulásra és órai felhasználásra is alkalmas.

Hogyan épül fel a mű?
A tájékozódás megkönnyítése érdekében minden fejezet szerkezete hasonló. Az A részben (Hasznos szavak) a témához tartozó szavak listája található. A szólistákat kisebb tematikus egységekre osztottuk, és a már említett 2500 szót kiemeltük. Ebben a részben ún. szóbokrok is találhatók, melyek az egy tőből származó szavak egy részét mutatja be. A szóbokrok rámutatnak a szavak közti összefüggésekre, és vizuálisan is segítik a bevésést. Szürke keretben, angol nyelven kulturális információk, valamint a szókinccsel kapcsolatos további tudnivalók, érdekességek olvashatók. A B rész (Hasznos mondatok) a témához kapcsolódó, a mindennapi életben használatos gyakori szófordulatokat és kifejezéseket tartalmazza.

A Tartalomjegyzéket, az Előszót és a Család (Szerelem, párkapcsolat / Családtagok, rokonok / Gyermeknevelés) bemutató fejezetet Mintaoldalak címmel lejjebb találja.

A Módszertani javaslatok c. szekcióban pedig a Házimunka c. fejezeten szeretnénk bemutatni, hogyan lehet a könyvet a tanórán (akár tankönyvként is) felhasználni.

A könyv megrendelhető az Amazon.com vagy az Akadémiai Kiadó honlapján.

Az Egy szó mint száz az összes nagyobb Libri és Alexandra könyvesboltban is kapható. Megrendelhető a Bookline-on.

Szerzők: Pelcz Katalin és Szita Szilvia
Kiadó: Akadémiai Kiadó
283 oldal
ISBN: 978-9630590624

Megrendelhető:
- Amazon.com
és
- Akadémiai Kiadó

Kapható még:
Magyarországon az összes nagyobb Libri és Alexandra könyvesboltban és a Bookline-on.

Tartalomjegyzék

Bevezető

Mintaoldalak: Család

A szerzőkről
  • Szilvia Szita a Magyaróra alapítója, szerkesztője. Magyar és német nyelvkönyveket, nyelvtankönyveket (és verseket) ír, tanít, kertészkedik.

  • Katalin Pelcz a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Nemzetközi Oktatási Központjának munkatársa, ahol a magyar mint idegen nyelv programot vezeti. Tananyagot ír, tanít, gyermeket nevel.

Mintaoldalak

Módszertani javaslatok