Magyar nyelvtan
Ezeket a nyelvtani táblázatokat és feladatlapokat kezdőknek, középhaladóknak és haladóknak is ajánljuk.

A feladatok (megközelítőleges) nehézségi szintjét a cím mellett feltüntetett csillagok jelzik.

* = kezdő
** = középhaladó
*** = haladó

A nyelvtani áttekintések és gyakorlatok a II/1,2, IV/3, V/4, VI/3,4 feladatok kivételével nem szerepelnek a Tematikus feladatok és szólisták szekcióban.

A nyelvtani témakörök listája:

I. Az alanyi (határozatlan) és a tárgyas (határozott) ragozás használata
II. Igeidők és igemódok (teljes lista)
III. Főnevek
IV. Névmások
V. Melléknevek, számnevek
VI. Tagadás

A gyakorlatok témái:

I. A jelen idejű igeragozás
II. A múlt idejű igeragozás
III. Az igekötők
IV. A felszólító mód
V. A feltételes mód
VI. Egyszerű névszóragok (a helyhatározó ragjai, többes szám, tárgyeset)
VII. A birtokos személyjelek
VIII. Vonzatos igék és névszóragok
IX. A melléknevek toldalékolása
X. Névmások

TÁBLÁZATOK         
I. Az alanyi (határozott) és a tárgyas (határozatlan) ragozás használata
 • 1. Az alanyi és a tárgyas ragozás használata 1.
  A leggyakoribb alapesetek példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Az alanyi és a tárgyas ragozás használata 2.
  Részletes áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
II. Igeidők, igemódok
 • 1. Igeragozás: Jelen idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Igeragozás: Jelen idő, kijelentő mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 3. Igeragozás: Múlt idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 4. Igeragozás: Múlt idő, kijelentő mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 5. Igeragozás: Jövő idő, kijelentő mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 6. Igeragozás: Jövő idő, kijelentő mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 7. Igeragozás: Jelen idő, feltételes mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 8. Igeragozás: Jelen idő, feltételes mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 9. Igeragozás: Múlt idő, feltételes mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 10. Igeragozás: Múlt idő, feltételes mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 11. Igeragozás: Jelen idő, felszólító mód, alanyi ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 12. Igeragozás: Jelen idő, felszólító mód, tárgyas ragozás
  A végződések áttekintése (minden igetípus)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
III. Főnevek
 • 1. A többes szám
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. A tárgyeset (áttekintés példákkal)
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 3. A birtokos személyjelek
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Klementné Kecskeméti Beáta
[pdf]
 • 4. Hova? Hol? Honnan?
  A helyhatározó ragjai (áttekintés példákkal)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 5. Érdekes hasonlóságok a toldalékolásban
  Az ige-és névszóragok hasonlósága táblázatban
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
IV. Névmások
 • 1. A személyes névmás ragozott alakjai
  A személyes névmás minden névszóraggal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. A mutató névmás: Ez, az, ezek, azok
  Alakok névszóraggal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
V. Melléknevek, számnevek
 • 1. A melléknév fokozása
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. A mód- és számhatározók
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
VI. Tagadás
 • 1. A tagadás
  Áttekintés példákkal
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Van, nincs
  Gyakori kifejezések, idiómák listája
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
MUNKALAPOK
I. Igék: Jelen idő, kijelentő mód
 • 1. Az alanyi ragozás *
  Rövid gyakorlatsor alapigékkel
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Az alanyi és a tárgyas ragozás 1. *
  Gyakorlatsor alapigékkel
  Készítette: Rozgonyi Piroska
[pdf]
 • 3. Az alanyi és a tárgyas ragozás 2. **
  Gyakorlatsor középhaladó szinten
  Proposed by: Görbe Tamás
[pdf]
 • 4. Jön-megy *
  A két rendhagyó ige ragozása
  Proposed by: Szita Szilvia
[pdf]
 • 5. Mozgást jelentő igék **
  Felaadtsor a ragozás gyakorlására
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 6. Lenni vagy nem lenni? *
  A létige használata és ragozása (rövid magyarázattal)
  Készítette: Tóth Viktória, Szita Szilvia
[pdf]
 • 7. Szabad, lehet, tilos **
  Rövid feladatsor a fenti segédigék gyakorlására
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
II. Igék: Múlt idő, kijelentő mód
 • 1. Mit csinált tegnap Kazimír? **
  Napirend leírása
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Matematika 1. **
  Örkény-novella igéinek behelyettesítése
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]

 • 3. Jolán kisfia **
  A múlt idő gyakorlása viccel
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
III. Verbs: Prefixes
 • 1. Képregény: Igekötők **
  Történetírás egy humoros képregényhez (jelen idő)
  Készítette: Szita Szilvia
[pdf]
 • 2. Időmilliomos lettem: Igekötők **
  Igék jelentése igekötővel és anélkül (humoros szöveg)
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
IV. Igék: A felszólító mód
 • 1. Mit tegyen az, aki... **
  Tanácsok
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 2. Mit miért csinálunk? **
  Célhatározó kifejezése felszólító móddal
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 3. Főzzünk együtt! **
  A paprikás csirke receptje (rövid szöveg feladatokkal)
  Készítette: Fogarasi Ilona
[pdf]
 • 4. Mitől jó egy házasság? ***
  Kijelentő és felszólító módú mondatok
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 5. Idéző mondatok ***
  A felszólító mód használata idéző mondatokban
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
V. Feltételes mondatok

 • 1. Ha én rózsa volnék... **
  Kreatív feltételes mód dallal
  Készítette: Tóth Rózsa és Molnár Margit
[pdf]
VI. Főnevek: Egyszerű végződések
 • 1. A többes szám *
  Rövid feladatsor
  Készítette: Rozgonyi Piroska
[pdf]
 • 2. Névszóragok 1. *
  A helyhatározó ragjai és a tárgyeset
  Készítette: Rozgonyi Piroska
[pdf]
 • 3. Névszóragok 2. *
  A helyhatározó ragjai
  Készítette: Rozgonyi Piroska
[pdf]
 • 4. Országok, nyelvek, nemzetiségek *
  Európa minden országa, nyelve és népe
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
 • 5. -val, -vel **
  A névszórag alapjelentései, hasonulás
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
 • 6. Hol vannak a kisoroszlánok? * -  ÚJ!
  Képleírás névutókkal és névszóragokkal
  Készítette: Tóth Viktória
[pdf]
VII. Főnevek: A birtokos személyjel
 • 1. A birtokos személyjelek **
  Rövid gyakorlatsor
  Proposed by: Klementné Kecskeméti Beáta
[pdf]
 • 2. Híres birtokos szerkezetek **
  Ismert, más nyelvben is létező birtok-birtokos kifejezések
  Proposed by: Szita Szilvia
[pdf]
 • 3. Apa kalapja **
  Családtagok és tárgyak birtokos végződései
  Proposed by: Götz Viktor
[pdf]
 • 4. Híres filmek és könyvek **
  Birtokos szerkezetek híres címekben
  Proposed by: Szita Szilvia
[pdf]
 • 5. Egyszerű birtokos szerkezetek ** - - csak itt!
  Mondatkiegészítés (családtagok neveivel is a "Kert" témakörben)
  Készítette: Fogarasi Ilona
[pdf]
 • 6. Többszörös birtokos szerkezetek ** - - csak itt!
  Mondatkiegészítés (családtagok neveivel is)
  Készítette: Fogarasi Ilona
[pdf]
VIII. Főnevek: Vonzatos igék és névszóragok
 • 1. Matematika 2. **
  Vonzatos igék egy Örkény-egypercesben
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
 • 2. Igevonzatok 1.: Salman Rushdie ***
  Vonzatos igék kontextusban
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 3. Igevonzatok 2.: B.B.King ***
  Vonzatos igék kontextusban
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 4. Igevonzatok 3.: Noam Chomsky ***
  Vonzatos igék kontextusban
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
 • 5. Igevonzatok 4. ***
  Feleletválasztós teszt
  Készítette: Görbe Tamás
[pdf]
IX. Melléknevek
 • 1. A kék fenyőfa *
  A melléknév fokozása
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
 • 2. Milyen? Hogyan? **
  A melléknév mondatbeli funkciói
  Készítette: Bencze Rozália
[pdf]
X. Névmások

 • 1. Kérdő névmások *
  Kiegészítendő kérdések és ezekre adott válaszok
  Készítette: Tóth Viktória
[pdf]