Gyakorló magyar nyelvtan szójegyzékkel
A Gyakorló magyar nyelvtan 367 oldalban mutatja be és gyakoroltatja a magyar nyelv sajátosságait.

A könyv 110 fejezetet tartalmaz, súlypontozva a megtanulandó ismereteket és szabályokat. Ez a módszer lehetővé teszi a könnyebb eligazodást, a fontosabb és kevésbé fontos tudnivalók problémamentes elkülönítését (ld. kép lent).
A magyarázatokat két nyelven, magyarul és angolul is feltüntettük. Ez kiküszöböli az egynyelvű magyarázatból adódó esetleges félreértéseket, emellett lehetőséget ad, hogy a diákok hasznos szavakkal gyarapítsák szókincsüket.

A könyv fejezeteiben számos hivatkozás található más fejezetekre. Ezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar nyelv egy-egy aspektusa kontextusban tanulmányozható leginkább. A tanuló a hivatkozások által új ismereteit a már ismert tananyaggal is összekapcsolhatja.
A legfontosabb tudnivalókat felkiáltójellel ki is emeltük, kiegészítő információk pedig a rózsaszín keretbe foglalt Jó tudni! szekcióban találhatók.

A Gyakorló magyar nyelvtan elsősorban a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjének nyelvtanára és szókincsére összpontosít, de mivel átfogóan tárgyalja a magyar nyelv minden lényegesebb nyelvtani aspektusát, a kezdő szinttől a felsőfokig, önállóan és csoportban is jól használható. A könyv végén megoldókulcs, valamint számos igeragozási táblázat található.

A könyvhöz tartozó, magyar-angol szójegyzék - amely kizárólag a könyv szavait tartalmazza, ezzel is megkönnyítve a mű használatát és a szókincsfejlesztést - a könyv belsű borítóján található kód segítségével, az Akadémiai Kiadó honlapjáról tölthető le.

A Tartalomjegyzéket, az Előszót és a múlt időt bemutató kb. harminc oldalt Mintaoldalak címmel lejjebb találja.

A könyv órai felhasználásához itt talál módszertani ötleket.

A könyv megrendelhető a MagyarOK honlapon.
A Gyakorló magyar nyelvtan a nagyobb Libri és Alexandra könyvesboltokban, valamint a Bookline-on is kapható.

Szerzők: Szita Szilvia, Görbe Tamás
Kiadó: Akadémiai Kiadó
367 oldal
ISBN: 978-9630587037

Megrendelhető:
- MagyarOK honlap
- Akadémiai Kiadó

Kapható még:
a nagyobb Libri és Alexandra könyvesboltban, valamint a Bookline-on.

Koncepció, módszertani ötletek a könyv órai felhasználásához

Tartalomjegyzék

Előszó

Mintaoldalak: a múlt idő

 

- Bevezetés
- Magyarázatok és feladatok
- Ismétlés
- Az igék múlt ideje képzés szerint

A kép a magyarázó oldalak felépítését szemlélteti.

A szerzőkről
  • Szita Szilvia a Magyaróra alapítója, főszerkesztője. A Groningeni Egyetemen és a Debreceni Nyári Egyetemen tanított. A Begegnungen című német tankönyvsorozat és az ehhez kapcsolódó nyelvtankönyvek társszerzője.

  • Görbe Tamás 2001 óta a berlini Humboldt Egyetem hungarológiai szemináriumának magyar anyanyelvi lektora. Lelkes és tapasztalt nyelvtanár, aki az oktatás mellett intenzíven foglalkozik tananyagfejlesztéssel is.

Mintaoldalak

A koncepció, módszertani ötletek a könyv órai felhasználásához
Az alábbi szekcióban a Gyakorló magyar nyelvtan koncepciójáról olvashat, valamint ötleteket talál a könyv tanórai felhasználásához. Néhány hónapon belül elkészül a háromnyelvű (angol-német-francia) szólista is, amely a könyvben használt szavakat tartalmazza majd, így könnyítve meg az önálló munkát.